Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Generowanie formularza

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

AWniosek
Wójt gminy Świerczów
W związku z art. 18 § 9/art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz. 112, z późn. zm.) wnoszę o wpisanie mnie do rejestru wyborców.
1. Wersja wniosku
2. Nazwisko
3. Imię (imiona)
4. Imię ojca
5. Data urodzenia
6. Nr ewidencyjny PESEL
7. Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały:
a) nazwa gminy (miasta, dzielnicy)
b) miejscowość
c) ulica
d) nr domu
e) nr mieszkania
BZałączniki
Do wniosku załączam:
1) kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamości
2) pisemną deklarację, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Przepisz kod widoczny na poniższym obrazku:
captcha
Trwa przetwarzanie danych
Proszę czekać
Rozwiń rejestr zmian strony
Wersja XML