Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory oświadczeń majątkowych

WZÓR oświadczenia majątkowego znajduje się w załącznikach na dole strony. Wzory dostępne są w formacie PDF (do druku) oraz .docx (możliwość edytowania - uzupełnienia komputerowo).

PDFWzór oswiadczenie majatkowe radnego.PDF
DOCXWzór oswiadczenie majatkowe radnego.docx
 Wersja XML