Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole przeprowadzone w 2014 r

PDFProtokół kontroli nr 85-2014 w zakresie stosowania stosownych środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin - Plac zabaw w miejscowości Miejsce.pdf

PDFProtokół kontroli nr 89-2014 w zakresie stosowania stosownych środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin - Plac zabaw w miejscowości Bąkowice.pdf

PDFOkresowa ocena jakości wody.pdf

PDFProtokół z kontroli przystanków autobusowych zlokalizowanych w miejscowościach Świerczów i Biestrzykowice.pdf

PDFProtokół z kontroli ogólnodostępnej piaskownicy zlokalizowanej w miejscowości Miejsce.pdf

PDFProtokół z kontroli problemowej archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Świerczowie.pdf

 

 
Wersja XML