Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne

PDFUstawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.pdf

DOCUCHWAŁA NR XXII-195-2013 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów.doc

DOCZ A R Z Ą D Z E N I E Nr 225- 2013 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.doc

 


PDFlista osob uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego oraz socjalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Świerczów.pdf
 

PDFlista uprawnionych do przydziału socjalnego.pdf

DOCLista osób uprawnionych do lokalu socjalnego.doc

DOCWykaz osób które otrzymały lokale socjalne.doc


PDFLista osób uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego.pdfDOCWniosek o przyznanie lokalu socjalnego.doc

 

 
Wersja XML