Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole przeprowadzone w 2012 r

PDFProtokół z kontroli archiwum zakładowego.pdf

PDFProtokół kontroli Cmentarzy Komunalnych.pdf

PDFProtokół kontroli przystanków autobusowych.pdf

 
Wersja XML