Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole przeprowadzone w 2011 r

PDFWystąpienie pokontrolne - kontrola kompleksowa 2011.pdf
PDFProtokoły z kontroli Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.pdf
PDFProtokół z kontroli problemowej archiwum zakładowego.pdf
PDFProtokół z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.pdf
PDFProtokół z pobierania próbek wody.pdf

 
Wersja XML