Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
87524133138500374209548323494201099200000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408863801142935403075472743590686156332036453388084121239335
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
321204179429302380043868932900393232657452988434023588842712
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373873484529253234292628830561684792436019344305251922923877
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
308212678942245436553984726801140604492021432163232153943325
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227981848018575510662870721197151211307018706346411471820359
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
213371944321686214271513617447168991581216902207971836523829
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145651142712388171792167920983179892466916022207371412318039
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000114528144522568223206238211859516182
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 136991
 2. Aktualności
  Wyświetleń: 62179
 3. Zapytania do 30.000 euro rok 2014
  Wyświetleń: 58347
 4. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 54012
 5. Archiwum zarządzeń
  Wyświetleń: 35771
 6. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 29702
 7. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 29486
 8. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 29140
 9. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 29021
 10. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 28571
 11. Protokoły
  Wyświetleń: 28561
 12. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 28326
 13. Szkoła Podstawowa w Bąkowicach
  Wyświetleń: 25918
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 20915
 15. Przetargi 2008
  Wyświetleń: 20831
 16. Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.
  Wyświetleń: 18419
 17. Komisje Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 15722
 18. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15342
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14821
 20. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 14240
 21. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 13620
 22. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 13213
 23. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 12671
 24. Wzory oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 12584
 25. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12199
 26. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
  Wyświetleń: 11648
 27. Otwarty konkurs ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 11562
 28. Opinie RIO w Opolu
  Wyświetleń: 11479
 29. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 11344
 30. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 11222
 31. Przedszkole w Świerczowie
  Wyświetleń: 11128
 32. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 10978
 33. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10859
 34. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 10547
 35. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 10520
 36. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 10455
 37. Ogłoszenie o przetrgu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 10441
 38. Sekretariat Wójta
  Wyświetleń: 9921
 39. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 9828
 40. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 9772
 41. MAJĄTEK
  Wyświetleń: 9677
 42. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9218
 43. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 9209
 44. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 9104
 45. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 9100
 46. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 9082
 47. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 8886
 48. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8851
 49. Rejestry, Ewidencje, Archiwa
  Wyświetleń: 8786
 50. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 8560
 51. Nabór na stanowisko
  Wyświetleń: 8549
 52. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 8499
 53. Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów
  Wyświetleń: 8440
 54. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 8399
 55. Przedmiot Działalności i Kompetencje
  Wyświetleń: 8277
 56. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8266
 57. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 8237
 58. PRZETARGI 2020
  Wyświetleń: 8155
 59. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 8122
 60. Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 8111
 61. STATUT GMINY ŚWIERCZÓW
  Wyświetleń: 8036
 62. Przetargi 2003 - 2007
  Wyświetleń: 8008
 63. INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
  Wyświetleń: 8005
 64. Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7996
 65. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 7977
 66. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2011 R.
  Wyświetleń: 7972
 67. Metadane
  Wyświetleń: 7906
 68. Przetargi 2009
  Wyświetleń: 7859
 69. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 7832
 70. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 7808
 71. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 7742
 72. Rejestr firm które zajmują się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 7696
 73. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7608
 74. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 7596
 75. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 7548
 76. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.
  Wyświetleń: 7535
 77. Postanowienia
  Wyświetleń: 7516
 78. Nabór 2014
  Wyświetleń: 7504
 79. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7487
 80. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 7483
 81. Petycje 2018
  Wyświetleń: 7454
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7429
 83. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 7412
 84. Strategia Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012 - 2020
  Wyświetleń: 7361
 85. Sposoby stanowienia aktów prawnych
  Wyświetleń: 7287
 86. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Świerczów
  Wyświetleń: 7235
 87. Interpelacje Radnych złożone w 2020r.
  Wyświetleń: 7199
 88. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7194
 89. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7177
 90. Wybory samorządowe 2010 r.
  Wyświetleń: 7161
 91. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7159
 92. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 7142
 93. Przetargi 2010
  Wyświetleń: 7111
 94. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 7104
 95. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 7104
 96. Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton
  Wyświetleń: 6925
 97. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r
  Wyświetleń: 6833
 98. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6826
 99. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 6683
 100. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  Wyświetleń: 6630
 101. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 6532
 102. Wymiar podatku od osób prawnych
  Wyświetleń: 6472
 103. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 6454
 104. Taryfy w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 6395
 105. Wykonanie budżetu w 2009 roku
  Wyświetleń: 6386
 106. 2018 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 6321
 107. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 6308
 108. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6292
 109. Ulgi w podatkach i opłatach
  Wyświetleń: 6256
 110. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6204
 111. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 6171
 112. Rok 2014
  Wyświetleń: 6142
 113. Wykaz dokumentów o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6017
 114. Komunikaty Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Namysłowie
  Wyświetleń: 6012
 115. Link do portalu na którym zostały zamieszczone metadane
  Wyświetleń: 5972
 116. Ulgi w obowiązku podatkowym
  Wyświetleń: 5937
 117. Zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 5918
 118. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 5797
 119. Kontrole przeprowadzone w 2011 r
  Wyświetleń: 5794
 120. 2019 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 5783
 121. Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku
  Wyświetleń: 5750
 122. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5721
 123. Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 5675
 124. Archiwa
  Wyświetleń: 5634
 125. Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 5626
 126. Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 5623
 127. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 5619
 128. Kontrole przeprowadzone w 2014 r
  Wyświetleń: 5616
 129. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 5599
 130. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 5582
 131. Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 5565
 132. Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 5564
 133. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 5548
 134. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 5540
 135. Wykonanie budżetu w 2008 roku
  Wyświetleń: 5522
 136. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Ryś w Opolu
  Wyświetleń: 5511
 137. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 5507
 138. Rejestry
  Wyświetleń: 5445
 139. Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5390
 140. PETYCJE
  Wyświetleń: 5372
 141. Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5370
 142. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 5344
 143. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 5325
 144. Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5299
 145. UCHWAŁY 2011 R
  Wyświetleń: 5284
 146. Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5275
 147. Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 5256
 148. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 5254
 149. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody
  Wyświetleń: 5210
 150. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 5187
 151. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 5161
 152. Rok 2014
  Wyświetleń: 5158
 153. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 5155
 154. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 5145
 155. Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 5097
 156. Rok 2013
  Wyświetleń: 5092
 157. Ewidencje
  Wyświetleń: 5079
 158. Ogłoszenie o przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 5064
 159. Rok 2015
  Wyświetleń: 5038
 160. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 5008
 161. Kontrole przeprowadzone w 2012 r
  Wyświetleń: 5004
 162. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 4998
 163. UCHWAŁY 2010 R.
  Wyświetleń: 4974
 164. Wykonanie budżetu w 2012 roku
  Wyświetleń: 4964
 165. Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 4962
 166. Wybory
  Wyświetleń: 4962
 167. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
  Wyświetleń: 4960
 168. Kontrole przeprowadzone w 2013 r
  Wyświetleń: 4938
 169. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 4931
 170. Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 4918
 171. Wykonanie budżetu 2014 rok
  Wyświetleń: 4900
 172. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny
  Wyświetleń: 4894
 173. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka
  Wyświetleń: 4880
 174. Wójt Gminy Świerczów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomomści
  Wyświetleń: 4875
 175. Rok 2011
  Wyświetleń: 4864
 176. Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4859
 177. Przetargi 2021
  Wyświetleń: 4853
 178. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka
  Wyświetleń: 4824
 179. Przetarg na rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 4824
 180. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 4791
 181. UCHWAŁY 2007 R
  Wyświetleń: 4765
 182. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 4764
 183. Rok 2012
  Wyświetleń: 4749
 184. UCHWAŁY 2012 R
  Wyświetleń: 4747
 185. Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku
  Wyświetleń: 4743
 186. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 4727
 187. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4716
 188. UCHWAŁY 2004 R
  Wyświetleń: 4715
 189. Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku
  Wyświetleń: 4706
 190. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
  Wyświetleń: 4699
 191. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 4696
 192. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 4692
 193. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Namysłowie
  Wyświetleń: 4686
 194. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin
  Wyświetleń: 4637
 195. Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 4620
 196. Rok 2016
  Wyświetleń: 4577
 197. Rok 2010
  Wyświetleń: 4574
 198. UCHWAŁY 2008 R.
  Wyświetleń: 4574
 199. Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
  Wyświetleń: 4572
 200. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4567
 201. ORGANY STANOWIĄCE PRAWO MIEJSCOWE
  Wyświetleń: 4536
 202. Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 4532
 203. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4525
 204. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 4525
 205. UCHWAŁY 2006 R.
  Wyświetleń: 4511
 206. UCHWAŁY 2009 R
  Wyświetleń: 4511
 207. Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku
  Wyświetleń: 4500
 208. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4486
 209. Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
  Wyświetleń: 4474
 210. Rok 2018
  Wyświetleń: 4472
 211. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY
  Wyświetleń: 4445
 212. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU.
  Wyświetleń: 4435
 213. Petycje 2019
  Wyświetleń: 4426
 214. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 4421
 215. 2020 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 4404
 216. Zmiana nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 4396
 217. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4382
 218. Pliki metadanych
  Wyświetleń: 4375
 219. Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
  Wyświetleń: 4370
 220. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 4370
 221. Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4367
 222. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4351
 223. Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4337
 224. Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Namysłowa w sprawie przdsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
  Wyświetleń: 4316
 225. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Łoś w Namysłowie
  Wyświetleń: 4301
 226. UCHWAŁY 2005 R.
  Wyświetleń: 4289
 227. Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 4285
 228. Wójt Gminy Świerczów ogłasza prztearg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego położonego we wsi Starościn
  Wyświetleń: 4238
 229. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 4228
 230. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 4195
 231. Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice
  Wyświetleń: 4180
 232. Pytania i odpowiedzi - Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 4174
 233. Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn.
  Wyświetleń: 4172
 234. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 4167
 235. Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku.
  Wyświetleń: 4147
 236. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu Budowa kanalizacji saniternej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4087
 237. Zaproszenie do złożenia ofert na: Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 4079
 238. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 4073
 239. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 4066
 240. Decyzje środowiskowe 2006 rok
  Wyświetleń: 4040
 241. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy
  Wyświetleń: 4036
 242. UCHWAŁY 2003r.
  Wyświetleń: 4021
 243. Rok 2017
  Wyświetleń: 4020
 244. Projekty uchwał 2013
  Wyświetleń: 4014
 245. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4007
 246. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy we wsi Miodary
  Wyświetleń: 3982
 247. Projekty uchwał 2012
  Wyświetleń: 3978
 248. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3950
 249. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 3944
 250. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3935
 251. RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 3931
 252. Informacja o żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunach dziennych
  Wyświetleń: 3919
 253. Sposoby postępowania w różnych sytuacjach pogodowych
  Wyświetleń: 3917
 254. Decyzje środowiskowe 2014rok
  Wyświetleń: 3902
 255. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 3887
 256. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3853
 257. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 3834
 258. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe)
  Wyświetleń: 3815
 259. Wykonanie budżetu w 2007 roku
  Wyświetleń: 3804
 260. Postanowienia 2013 r.
  Wyświetleń: 3796
 261. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt pt. Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 3771
 262. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3743
 263. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2012 R
  Wyświetleń: 3742
 264. Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec
  Wyświetleń: 3740
 265. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2006 R.
  Wyświetleń: 3735
 266. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 3732
 267. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3722
 268. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3716
 269. Raport z konsultacji społecznych dotyczących sieci szkół
  Wyświetleń: 3716
 270. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 3709
 271. Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 3707
 272. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2009 R
  Wyświetleń: 3703
 273. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2013 R
  Wyświetleń: 3701
 274. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3701
 275. Rok 2019
  Wyświetleń: 3697
 276. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku rok 2006
  Wyświetleń: 3692
 277. Pytania i odpowiedzi - Przetarg Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3685
 278. Stawki podatków na 2015 rok
  Wyświetleń: 3681
 279. Decyzje środowiskowe 2007 rok
  Wyświetleń: 3680
 280. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3676
 281. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2008 R.
  Wyświetleń: 3670
 282. Pytania i odpowiedzi dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 3662
 283. Decyzje środowiskowe 2008 rok
  Wyświetleń: 3660
 284. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice
  Wyświetleń: 3656
 285. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 3648
 286. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2005 R.
  Wyświetleń: 3643
 287. PROTOKOŁY SESJI RADY GMINY - 2004 R.
  Wyświetleń: 3639
 288. Decyzje środowiskowe 2009 rok
  Wyświetleń: 3633
 289. Wykonanie budżetu w 2010 roku
  Wyświetleń: 3629
 290. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2008 ROKU.
  Wyświetleń: 3616
 291. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 3612
 292. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3612
 293. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU.
  Wyświetleń: 3608
 294. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2010 R
  Wyświetleń: 3606
 295. Decyzje środowiskowe 2010 rok
  Wyświetleń: 3599
 296. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych.
  Wyświetleń: 3596
 297. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3594
 298. Decyzje środowiskowe 2013 rok
  Wyświetleń: 3591
 299. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3589
 300. Pytania i odpowiedzi - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków
  Wyświetleń: 3589
 301. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 3579
 302. Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......
  Wyświetleń: 3569
 303. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
  Wyświetleń: 3557
 304. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3520
 305. ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 3507
 306. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3503
 307. Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3498
 308. Postanowienia 2011 r.
  Wyświetleń: 3495
 309. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3474
 310. Wykonanie budżetu w 2006 roku
  Wyświetleń: 3473
 311. Ogłoszenie o przetargu na - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3472
 312. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3471
 313. Zaproszenie do składania ofert Dostarczenie w członach kompletnego kotła CO o mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.
  Wyświetleń: 3468
 314. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3456
 315. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2009 ROKU
  Wyświetleń: 3447
 316. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3444
 317. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3442
 318. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul.Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3434
 319. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 3433
 320. Ogłoszenie o przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3432
 321. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3426
 322. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice.
  Wyświetleń: 3420
 323. Ogłoszenie o przetargu pn. Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n .:AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 3418
 324. Ogłoszenie o przetrgu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
  Wyświetleń: 3416
 325. Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie zmian związanych z gospodarką przestrzeną
  Wyświetleń: 3411
 326. Ogłoszenie o przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3406
 327. Rok 2016
  Wyświetleń: 3388
 328. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2007 R
  Wyświetleń: 3381
 329. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3372
 330. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3369
 331. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3369
 332. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 3366
 333. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3354
 334. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 3348
 335. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 3316
 336. Obwieszczenia innych instytucji administracji państwowej
  Wyświetleń: 3308
 337. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3299
 338. Wykonanie budżetu w 2013 roku
  Wyświetleń: 3295
 339. ORZECZENIA
  Wyświetleń: 3288
 340. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3287
 341. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3275
 342. Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 3260
 343. Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego pn. Przewóz osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej Nr 4 , w Namysłowie- €“ Zadanie nr 2
  Wyświetleń: 3237
 344. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3235
 345. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3220
 346. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3198
 347. Informacja Wójta Gminy Świerczów dotycząca sporządzania aktów planistycznych
  Wyświetleń: 3171
 348. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 3151
 349. Wykonanie budżetu w 2011 roku
  Wyświetleń: 3145
 350. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3122
 351. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice (kod CPV 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów i do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 3113
 352. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 3110
 353. Ogłoszenie o przetargu pn: Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3076
 354. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3034
 355. Ogłoszenie o przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 3025
 356. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3021
 357. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2007 ROKU
  Wyświetleń: 2999
 358. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 2987
 359. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2972
 360. Petycje 2020
  Wyświetleń: 2967
 361. Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 2958
 362. Zawiadomienia i obwieszczenia 2019
  Wyświetleń: 2951
 363. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 2944
 364. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. Przetargu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt ?Ciekawiej, szybciej, pewniej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2926
 365. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów;projekt Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 2926
 366. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2917
 367. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU.
  Wyświetleń: 2912
 368. Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2911
 369. Pytania i odpowiedzi do przetargu na przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 2908
 370. Pytanie i odpowiedź dot. przetargu na Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 2849
 371. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2816
 372. Przetarg nieograniczony na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013 2013 p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły .
  Wyświetleń: 2780
 373. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 2747
 374. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 2733
 375. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2725
 376. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE 2010 ROKU
  Wyświetleń: 2721
 377. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 2721
 378. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2010r.?
  Wyświetleń: 2719
 379. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 2702
 380. Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 2691
 381. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 2685
 382. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2675
 383. Przetarg nieograniczony na Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach tranportowych Urzedu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2671
 384. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2663
 385. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2660
 386. Rok 2020
  Wyświetleń: 2658
 387. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2644
 388. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 2638
 389. Zaproszenie do złożenia ofert na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2629
 390. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt Ciekawiej, szybciej, pewniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2
  Wyświetleń: 2602
 391. Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 2600
 392. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 2594
 393. INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 2586
 394. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świercz
  Wyświetleń: 2586
 395. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2585
 396. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2585
 397. Odpowiedź na pytanie dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2583
 398. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2578
 399. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012? (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)
  Wyświetleń: 2560
 400. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 2542
 401. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 2540
 402. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2521
 403. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle
  Wyświetleń: 2520
 404. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetarg na Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 2517
 405. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2506
 406. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego , Szkoły Podstawowej nr 4 , Środowiskowego Domu Pomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2501
 407. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w
  Wyświetleń: 2479
 408. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 2478
 409. Informacja o unieważnieniu postępowania Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000
  Wyświetleń: 2472
 410. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Micki
  Wyświetleń: 2465
 411. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2464
 412. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2462
 413. Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2462
 414. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2461
 415. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2456
 416. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 2448
 417. Przetarg nieograniczony na Rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce-Etap I Wiata drewniana,remont dachu,zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle z przykanalikiem,wykonanie instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2445
 418. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 2435
 419. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2420
 420. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowych w Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2403
 421. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 2402
 422. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie)
  Wyświetleń: 2401
 423. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 2398
 424. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 2397
 425. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 2393
 426. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie dot. przetargu pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2385
 427. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GOK, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE W ILOŚCI OKOŁO 70 000 L
  Wyświetleń: 2381
 428. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 2366
 429. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, informującego o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.207.2018.MB z dnia 07-03-2019 r.
  Wyświetleń: 2348
 430. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 2344
 431. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2343
 432. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 2320
 433. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2319
 434. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu na Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 2311
 435. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2308
 436. Informacja w sprawie unieważnienia przetrgu pt. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 2303
 437. 2021 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 2300
 438. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2290
 439. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły
  Wyświetleń: 2274
 440. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 2273
 441. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r
  Wyświetleń: 2261
 442. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Świerczowie na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczania finansowych placówek oświatowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2254
 443. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2247
 444. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu pn Zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 2245
 445. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2241
 446. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2232
 447. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2208
 448. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2195
 449. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2195
 450. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2178
 451. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2172
 452. Zawiadomienia i obwieszczenia 2020
  Wyświetleń: 2162
 453. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecon
  Wyświetleń: 2158
 454. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIV sesji Rady Gminy w dniu 20.02.2020 r
  Wyświetleń: 2156
 455. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2130
 456. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2119
 457. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2115
 458. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2115
 459. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2106
 460. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetrgu pt.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 2087
 461. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych
  Wyświetleń: 2085
 462. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetrgu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 2055
 463. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namyłowie
  Wyświetleń: 2053
 464. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2019 r
  Wyświetleń: 2025
 465. Petycje 2021
  Wyświetleń: 1836
 466. Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice-Dąbrowa
  Wyświetleń: 1830
 467. Przetargi 2022
  Wyświetleń: 1773
 468. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 1767
 469. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”
  Wyświetleń: 1723
 470. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”
  Wyświetleń: 1715
 471. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r.
  Wyświetleń: 1713
 472. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XV sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r
  Wyświetleń: 1694
 473. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1691
 474. Rok 2021
  Wyświetleń: 1684
 475. Budowa zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno-biurową
  Wyświetleń: 1632
 476. Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1630
 477. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: " Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 1609
 478. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących budynków na kurniki w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1555
 479. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1548
 480. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVI sesji Rady Gminy w dniu 18.06.2020 r
  Wyświetleń: 1542
 481. Decyzja środowiskowa w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 1538
 482. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1519
 483. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 1519
 484. Sygnalista
  Wyświetleń: 1519
 485. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1448
 486. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 1419
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1407
 488. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 1405
 489. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 1384
 490. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE W 2019 R. DOTACJE PRZEZ RADĘ GMINY ŚWIERCZÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 1369
 491. Interpelacje Radnych złożone w 2021r.
  Wyświetleń: 1362
 492. Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2022 roku
  Wyświetleń: 1285
 493. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 1262
 494. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 1228
 495. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 1195
 496. archiwum
  Wyświetleń: 1190
 497. OBWIESZCZENIE o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020r.w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 1189
 498. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1188
 499. Studium 2020r.
  Wyświetleń: 1179
 500. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIII sesji Rady Gminy w dniu 29.04.2021r.
  Wyświetleń: 1134
 501. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 1122
 502. Zawiadomienie stron postępowania o pozytywnym zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla której inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 1111
 503. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1081
 504. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVII sesji Rady Gminy w dniu 24.09.2020 r
  Wyświetleń: 1058
 505. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIX sesji Rady Gminy w dniu 10.12.2020 r
  Wyświetleń: 1054
 506. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 1038
 507. ZARZĄDZENIE NR 0050/47/2021 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie
  Wyświetleń: 1031
 508. 2022 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 1015
 509. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn.: „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.
  Wyświetleń: 1002
 510. Procedura Przygotowawcza
  Wyświetleń: 1001
 511. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - II-gie wyłożenie
  Wyświetleń: 999
 512. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 987
 513. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVIII sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2020 r
  Wyświetleń: 986
 514. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIV sesji Rady Gminy w dniu 24.06.2021r.
  Wyświetleń: 985
 515. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. postępowania przetargowego pn. „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.
  Wyświetleń: 980
 516. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”.
  Wyświetleń: 978
 517. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XX sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r
  Wyświetleń: 970
 518. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 933
 519. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 922
 520. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów"
  Wyświetleń: 916
 521. Plan zamówień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 913
 522. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXV sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2021r.
  Wyświetleń: 893
 523. Wykonanie budżetu 2021 rok
  Wyświetleń: 866
 524. OBWIESZCZENIE Zarząd Województwa Opolskiego dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 857
 525. Obwieszczenie Wójta Gmina Świerczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 837
 526. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXI sesji Rady Gminy w dniu 25.02.2021r.
  Wyświetleń: 836
 527. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świerczowie
  Wyświetleń: 832
 528. Szkoła Podstawowa w Świerczowie
  Wyświetleń: 815
 529. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 795
 530. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”
  Wyświetleń: 782
 531. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”
  Wyświetleń: 755
 532. Rok 2022
  Wyświetleń: 753
 533. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.
  Wyświetleń: 737
 534. Obwieszczenia dotyczące zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 734
 535. Decyzje Środowiskowe 2021 r.
  Wyświetleń: 709
 536. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 82 000 l”.
  Wyświetleń: 697
 537. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021r.
  Wyświetleń: 687
 538. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 683
 539. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 664
 540. Sprawozdania budżetowe za rok 2017
  Wyświetleń: 654
 541. Sprawozdania budżetowe za rok 2012
  Wyświetleń: 653
 542. Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 647
 543. Sprawozdania budżetowe za rok 2018
  Wyświetleń: 646
 544. Sprawozdania budżetowe za rok 2014
  Wyświetleń: 643
 545. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.
  Wyświetleń: 641
 546. Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy 2021-2030
  Wyświetleń: 639
 547. Sprawozdania budżetowe za rok 2015
  Wyświetleń: 626
 548. Sprawozdania budżetowe za rok 2016
  Wyświetleń: 617
 549. Sprawozdania budżetowe za rok 2013
  Wyświetleń: 611
 550. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2021r.
  Wyświetleń: 610
 551. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIX sesji Rady Gminy w dniu 24.02.2022r.
  Wyświetleń: 554
 552. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbic
  Wyświetleń: 548
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 539
 554. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna – Świerczów”.
  Wyświetleń: 517
 555. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.
  Wyświetleń: 500
 556. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.
  Wyświetleń: 492
 557. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE W 2021 R. DOTACJE PRZEZ RADĘ GMINY ŚWIERCZÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 475
 558. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVII sesji Rady Gminy w dniu 25.11.2021r.
  Wyświetleń: 473
 559. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”
  Wyświetleń: 459
 560. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXX sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2022r.
  Wyświetleń: 423
 561. Zarządzenie nr 0050/15/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244.
  Wyświetleń: 410
 562. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 grudnia 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.3.2021.AP pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”
  Wyświetleń: 353
 563. Kontrole przeprowadzone w 2022r
  Wyświetleń: 327
 564. Zmiany Statutu - archiwum
  Wyświetleń: 289
 565. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 288
 566. Obwieszczenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów oraz zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica
  Wyświetleń: 241
 567. Decyzje Środowiskowe 2022 r.
  Wyświetleń: 231
 568. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2022r.
  Wyświetleń: 197
 569. Petycje 2022
  Wyświetleń: 165
 570. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 148
 571. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 121
 572. Wykonanie budżetu 2022 rok
  Wyświetleń: 121
 573. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25 lutego 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.2.2021.AP pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”
  Wyświetleń: 80
 574. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXII sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2022r.
  Wyświetleń: 77
Wersja XML