Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
876251331875012942138483754948052455579874823664671412280
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
409183802642952403815475243616686966335536499388804123939386
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
321204179429319380433871732926393432659353013434573590942726
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373873484529253234292628830561684792436019344305251922923877
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
308212678942245436553984726801140604492021432163232153943325
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227981848018575510662870721197151211307018706346411471820359
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
213371944321686214271513617447168991581216902207971836523829
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145651142712388171792167920983179892466916022207371412318039
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000114528144522568223206238211859516182
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 143618
 2. Aktualności
  Wyświetleń: 66591
 3. Zapytania do 30.000 euro rok 2014
  Wyświetleń: 60405
 4. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 56561
 5. Archiwum zarządzeń
  Wyświetleń: 39145
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 32713
 7. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 32687
 8. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 31549
 9. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 31288
 10. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 31234
 11. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 31156
 12. Protokoły
  Wyświetleń: 30523
 13. Szkoła Podstawowa w Bąkowicach
  Wyświetleń: 26424
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 24357
 15. Przetargi 2008
  Wyświetleń: 22601
 16. Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.
  Wyświetleń: 19075
 17. Komisje Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 16828
 18. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16376
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 15782
 20. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 15028
 21. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 14652
 22. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 13985
 23. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 13823
 24. Wzory oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 13484
 25. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12537
 26. Opinie RIO w Opolu
  Wyświetleń: 12458
 27. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 12196
 28. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
  Wyświetleń: 12173
 29. Otwarty konkurs ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 12017
 30. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 12014
 31. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 11658
 32. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11581
 33. Przedszkole w Świerczowie
  Wyświetleń: 11539
 34. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 11264
 35. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 11260
 36. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 11130
 37. Ogłoszenie o przetrgu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 10765
 38. Sekretariat Wójta
  Wyświetleń: 10711
 39. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 10706
 40. MAJĄTEK
  Wyświetleń: 10500
 41. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 10126
 42. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 9811
 43. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9786
 44. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 9715
 45. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 9712
 46. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 9703
 47. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 9572
 48. PRZETARGI 2020
  Wyświetleń: 9489
 49. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 9455
 50. Rejestry, Ewidencje, Archiwa
  Wyświetleń: 9450
 51. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 9161
 52. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 9096
 53. Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów
  Wyświetleń: 9091
 54. Nabór na stanowisko
  Wyświetleń: 8985
 55. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 8980
 56. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 8980
 57. Przedmiot Działalności i Kompetencje
  Wyświetleń: 8945
 58. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8924
 59. INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
  Wyświetleń: 8799
 60. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 8798
 61. Metadane
  Wyświetleń: 8691
 62. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8669
 63. Przetargi 2003 - 2007
  Wyświetleń: 8655
 64. STATUT GMINY ŚWIERCZÓW
  Wyświetleń: 8615
 65. Interpelacje Radnych złożone w 2020r.
  Wyświetleń: 8540
 66. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 8490
 67. Przetargi 2009
  Wyświetleń: 8471
 68. Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 8460
 69. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 8413
 70. Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 8402
 71. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 8378
 72. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 8341
 73. Rejestr firm które zajmują się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 8315
 74. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2011 R.
  Wyświetleń: 8298
 75. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8289
 76. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 8191
 77. Postanowienia
  Wyświetleń: 8147
 78. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.
  Wyświetleń: 8085
 79. Petycje 2018
  Wyświetleń: 8079
 80. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 8071
 81. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 8027
 82. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 8027
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8010
 84. Strategia Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012 - 2020
  Wyświetleń: 7888
 85. Sposoby stanowienia aktów prawnych
  Wyświetleń: 7881
 86. Nabór 2014
  Wyświetleń: 7859
 87. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7804
 88. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7791
 89. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 7752
 90. Przetargi 2010
  Wyświetleń: 7736
 91. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 7735
 92. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7712
 93. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7683
 94. Wybory samorządowe 2010 r.
  Wyświetleń: 7674
 95. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Świerczów
  Wyświetleń: 7631
 96. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 7254
 97. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r
  Wyświetleń: 7226
 98. Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton
  Wyświetleń: 7223
 99. Wymiar podatku od osób prawnych
  Wyświetleń: 7203
 100. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7198
 101. 2018 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 7065
 102. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 7011
 103. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  Wyświetleń: 7009
 104. Taryfy w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 6968
 105. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 6868
 106. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 6836
 107. Ulgi w podatkach i opłatach
  Wyświetleń: 6831
 108. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6788
 109. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 6775
 110. Wykonanie budżetu w 2009 roku
  Wyświetleń: 6631
 111. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6586
 112. Rok 2014
  Wyświetleń: 6520
 113. Wykaz dokumentów o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6516
 114. Ulgi w obowiązku podatkowym
  Wyświetleń: 6515
 115. Zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 6461
 116. 2019 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 6455
 117. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 6356
 118. Komunikaty Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Namysłowie
  Wyświetleń: 6306
 119. Link do portalu na którym zostały zamieszczone metadane
  Wyświetleń: 6292
 120. PETYCJE
  Wyświetleń: 6290
 121. Archiwa
  Wyświetleń: 6260
 122. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 6214
 123. Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku
  Wyświetleń: 6120
 124. Kontrole przeprowadzone w 2011 r
  Wyświetleń: 6113
 125. Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 6096
 126. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6088
 127. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 6086
 128. Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 6061
 129. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 6059
 130. Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 6038
 131. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 6037
 132. Rejestry
  Wyświetleń: 6008
 133. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6003
 134. Kontrole przeprowadzone w 2014 r
  Wyświetleń: 5979
 135. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 5961
 136. Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 5940
 137. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 5931
 138. Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 5921
 139. Wykonanie budżetu w 2008 roku
  Wyświetleń: 5885
 140. Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5865
 141. Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5832
 142. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Ryś w Opolu
  Wyświetleń: 5812
 143. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody
  Wyświetleń: 5785
 144. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 5780
 145. Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5750
 146. Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5736
 147. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 5719
 148. Rok 2014
  Wyświetleń: 5685
 149. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 5684
 150. Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 5661
 151. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 5659
 152. UCHWAŁY 2011 R
  Wyświetleń: 5629
 153. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 5605
 154. Rok 2013
  Wyświetleń: 5595
 155. Ewidencje
  Wyświetleń: 5585
 156. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 5585
 157. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
  Wyświetleń: 5531
 158. Rok 2015
  Wyświetleń: 5529
 159. Wybory
  Wyświetleń: 5453
 160. UCHWAŁY 2010 R.
  Wyświetleń: 5435
 161. Przetargi 2021
  Wyświetleń: 5432
 162. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 5401
 163. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 5380
 164. Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 5357
 165. Rok 2011
  Wyświetleń: 5353
 166. Ogłoszenie o przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 5340
 167. Kontrole przeprowadzone w 2012 r
  Wyświetleń: 5324
 168. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny
  Wyświetleń: 5316
 169. Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 5314
 170. Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5300
 171. Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku
  Wyświetleń: 5291
 172. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka
  Wyświetleń: 5280
 173. Kontrole przeprowadzone w 2013 r
  Wyświetleń: 5278
 174. Rok 2012
  Wyświetleń: 5243
 175. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka
  Wyświetleń: 5225
 176. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 5210
 177. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 5210
 178. Wykonanie budżetu w 2012 roku
  Wyświetleń: 5209
 179. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 5192
 180. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 5191
 181. Wykonanie budżetu 2014 rok
  Wyświetleń: 5187
 182. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
  Wyświetleń: 5176
 183. Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 5171
 184. Rok 2018
  Wyświetleń: 5165
 185. Wójt Gminy Świerczów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomomści
  Wyświetleń: 5154
 186. UCHWAŁY 2007 R
  Wyświetleń: 5118
 187. Petycje 2019
  Wyświetleń: 5099
 188. 2020 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 5095
 189. Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku
  Wyświetleń: 5095
 190. UCHWAŁY 2012 R
  Wyświetleń: 5090
 191. Przetarg na rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 5085
 192. Rok 2010
  Wyświetleń: 5045
 193. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin
  Wyświetleń: 5038
 194. UCHWAŁY 2004 R
  Wyświetleń: 5038
 195. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Namysłowie
  Wyświetleń: 5037
 196. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5022
 197. Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 5018
 198. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 4991
 199. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 4989
 200. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 4979
 201. UCHWAŁY 2006 R.
  Wyświetleń: 4962
 202. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 4959
 203. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4957
 204. Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 4945
 205. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 4934
 206. Rok 2016
  Wyświetleń: 4930
 207. UCHWAŁY 2008 R.
  Wyświetleń: 4912
 208. Zmiana nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 4890
 209. Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku
  Wyświetleń: 4885
 210. Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
  Wyświetleń: 4840
 211. ORGANY STANOWIĄCE PRAWO MIEJSCOWE
  Wyświetleń: 4833
 212. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4830
 213. UCHWAŁY 2009 R
  Wyświetleń: 4829
 214. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4792
 215. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY
  Wyświetleń: 4782
 216. Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4773
 217. Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
  Wyświetleń: 4759
 218. Pliki metadanych
  Wyświetleń: 4752
 219. UCHWAŁY 2005 R.
  Wyświetleń: 4732
 220. Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
  Wyświetleń: 4729
 221. Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4716
 222. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4699
 223. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4678
 224. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 4677
 225. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU.
  Wyświetleń: 4656
 226. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Łoś w Namysłowie
  Wyświetleń: 4597
 227. Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 4591
 228. Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Namysłowa w sprawie przdsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
  Wyświetleń: 4582
 229. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 4561
 230. Rok 2017
  Wyświetleń: 4545
 231. Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice
  Wyświetleń: 4541
 232. Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku.
  Wyświetleń: 4540
 233. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 4526
 234. Wójt Gminy Świerczów ogłasza prztearg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego położonego we wsi Starościn
  Wyświetleń: 4520
 235. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 4506
 236. Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn.
  Wyświetleń: 4501
 237. Sposoby postępowania w różnych sytuacjach pogodowych
  Wyświetleń: 4483
 238. Pytania i odpowiedzi - Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 4446
 239. Decyzje środowiskowe 2006 rok
  Wyświetleń: 4417
 240. UCHWAŁY 2003r.
  Wyświetleń: 4384
 241. Zaproszenie do złożenia ofert na: Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 4378
 242. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy
  Wyświetleń: 4376
 243. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu Budowa kanalizacji saniternej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4364
 244. Projekty uchwał 2013
  Wyświetleń: 4353
 245. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4342
 246. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4337
 247. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 4334
 248. Projekty uchwał 2012
  Wyświetleń: 4323
 249. Decyzje środowiskowe 2014rok
  Wyświetleń: 4277
 250. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy we wsi Miodary
  Wyświetleń: 4271
 251. RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 4225
 252. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 4214
 253. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4199
 254. Informacja o żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunach dziennych
  Wyświetleń: 4196
 255. Rok 2019
  Wyświetleń: 4188
 256. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 4181
 257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 4178
 258. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 4170
 259. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 4168
 260. Postanowienia 2013 r.
  Wyświetleń: 4141
 261. Raport z konsultacji społecznych dotyczących sieci szkół
  Wyświetleń: 4126
 262. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe)
  Wyświetleń: 4110
 263. ORZECZENIA
  Wyświetleń: 4083
 264. Wykonanie budżetu w 2007 roku
  Wyświetleń: 4075
 265. Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec
  Wyświetleń: 4060
 266. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt pt. Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 4057
 267. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 4054
 268. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 4045
 269. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 4026
 270. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2006 R.
  Wyświetleń: 4004
 271. Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 4002
 272. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
  Wyświetleń: 3984
 273. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 3980
 274. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3971
 275. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2013 R
  Wyświetleń: 3970
 276. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2012 R
  Wyświetleń: 3966
 277. Decyzje środowiskowe 2007 rok
  Wyświetleń: 3960
 278. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku rok 2006
  Wyświetleń: 3957
 279. Pytania i odpowiedzi - Przetarg Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3957
 280. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2009 R
  Wyświetleń: 3956
 281. Decyzje środowiskowe 2008 rok
  Wyświetleń: 3948
 282. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3945
 283. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2005 R.
  Wyświetleń: 3945
 284. Pytania i odpowiedzi dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 3945
 285. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2008 R.
  Wyświetleń: 3943
 286. PROTOKOŁY SESJI RADY GMINY - 2004 R.
  Wyświetleń: 3940
 287. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 3937
 288. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice
  Wyświetleń: 3932
 289. Decyzje środowiskowe 2010 rok
  Wyświetleń: 3912
 290. Decyzje środowiskowe 2009 rok
  Wyświetleń: 3903
 291. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3895
 292. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 3891
 293. Stawki podatków na 2015 rok
  Wyświetleń: 3882
 294. Rok 2016
  Wyświetleń: 3880
 295. Decyzje środowiskowe 2013 rok
  Wyświetleń: 3879
 296. Wykonanie budżetu w 2010 roku
  Wyświetleń: 3875
 297. Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 3865
 298. Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......
  Wyświetleń: 3859
 299. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 3859
 300. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 3858
 301. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2010 R
  Wyświetleń: 3841
 302. Postanowienia 2011 r.
  Wyświetleń: 3839
 303. Pytania i odpowiedzi - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków
  Wyświetleń: 3839
 304. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3829
 305. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3829
 306. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2008 ROKU.
  Wyświetleń: 3825
 307. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3822
 308. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych.
  Wyświetleń: 3814
 309. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3813
 310. ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 3811
 311. Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3799
 312. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU.
  Wyświetleń: 3796
 313. Ogłoszenie o przetargu na - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3754
 314. Zaproszenie do składania ofert Dostarczenie w członach kompletnego kotła CO o mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.
  Wyświetleń: 3747
 315. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3738
 316. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3726
 317. Wykonanie budżetu w 2006 roku
  Wyświetleń: 3725
 318. Informacja Wójta Gminy Świerczów dotycząca sporządzania aktów planistycznych
  Wyświetleń: 3722
 319. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 3710
 320. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3708
 321. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3701
 322. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice.
  Wyświetleń: 3692
 323. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3689
 324. Ogłoszenie o przetrgu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
  Wyświetleń: 3683
 325. Ogłoszenie o przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3681
 326. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2009 ROKU
  Wyświetleń: 3667
 327. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3663
 328. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul.Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3658
 329. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3649
 330. Ogłoszenie o przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3643
 331. Ogłoszenie o przetargu pn. Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n .:AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 3643
 332. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3631
 333. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2007 R
  Wyświetleń: 3630
 334. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3621
 335. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 3618
 336. Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego pn. Przewóz osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej Nr 4 , w Namysłowie- €“ Zadanie nr 2
  Wyświetleń: 3615
 337. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 3590
 338. Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie zmian związanych z gospodarką przestrzeną
  Wyświetleń: 3578
 339. Obwieszczenia innych instytucji administracji państwowej
  Wyświetleń: 3565
 340. Wykonanie budżetu w 2013 roku
  Wyświetleń: 3554
 341. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3547
 342. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3546
 343. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3543
 344. Petycje 2020
  Wyświetleń: 3543
 345. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3508
 346. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3480
 347. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice (kod CPV 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów i do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 3450
 348. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3442
 349. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3440
 350. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 3403
 351. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3398
 352. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 3398
 353. Wykonanie budżetu w 2011 roku
  Wyświetleń: 3377
 354. Ogłoszenie o przetargu pn: Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3326
 355. Zawiadomienia i obwieszczenia 2019
  Wyświetleń: 3325
 356. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 3314
 357. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3309
 358. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 3302
 359. Pytania i odpowiedzi do przetargu na przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 3267
 360. Ogłoszenie o przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 3261
 361. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3254
 362. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3233
 363. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 3230
 364. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. Przetargu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt ?Ciekawiej, szybciej, pewniej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 3220
 365. Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 3211
 366. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 3188
 367. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2007 ROKU
  Wyświetleń: 3172
 368. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3165
 369. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 3138
 370. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów;projekt Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 3133
 371. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 3125
 372. Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 3117
 373. Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 3116
 374. Rok 2020
  Wyświetleń: 3100
 375. Pytanie i odpowiedź dot. przetargu na Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 3095
 376. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU.
  Wyświetleń: 3075
 377. Przetargi 2022
  Wyświetleń: 3065
 378. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3057
 379. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2010r.?
  Wyświetleń: 3055
 380. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 3042
 381. INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 3025
 382. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2965
 383. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2962
 384. Przetarg nieograniczony na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013 2013 p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły .
  Wyświetleń: 2950
 385. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE 2010 ROKU
  Wyświetleń: 2892
 386. Przetarg nieograniczony na Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach tranportowych Urzedu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2887
 387. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 2881
 388. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2866
 389. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świercz
  Wyświetleń: 2864
 390. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 2862
 391. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2858
 392. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2840
 393. 2021 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 2833
 394. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2811
 395. Odpowiedź na pytanie dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2808
 396. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2785
 397. Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 2784
 398. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2779
 399. Zaproszenie do złożenia ofert na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2779
 400. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt Ciekawiej, szybciej, pewniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2
  Wyświetleń: 2778
 401. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2772
 402. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2754
 403. Przetarg nieograniczony na Rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce-Etap I Wiata drewniana,remont dachu,zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle z przykanalikiem,wykonanie instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2748
 404. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012? (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)
  Wyświetleń: 2747
 405. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 2735
 406. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 2734
 407. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego , Szkoły Podstawowej nr 4 , Środowiskowego Domu Pomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2726
 408. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetarg na Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 2717
 409. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 2696
 410. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2696
 411. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 2694
 412. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle
  Wyświetleń: 2693
 413. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r
  Wyświetleń: 2691
 414. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w
  Wyświetleń: 2680
 415. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, informującego o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.207.2018.MB z dnia 07-03-2019 r.
  Wyświetleń: 2677
 416. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2669
 417. Informacja o unieważnieniu postępowania Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000
  Wyświetleń: 2668
 418. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2666
 419. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2659
 420. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Micki
  Wyświetleń: 2656
 421. Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2645
 422. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2643
 423. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 2641
 424. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2628
 425. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GOK, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE W ILOŚCI OKOŁO 70 000 L
  Wyświetleń: 2622
 426. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 2615
 427. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2612
 428. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie)
  Wyświetleń: 2596
 429. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 2589
 430. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 2578
 431. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2556
 432. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 2553
 433. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie dot. przetargu pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2552
 434. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowych w Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2547
 435. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 2535
 436. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 2535
 437. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 2528
 438. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu na Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 2515
 439. Sygnalista
  Wyświetleń: 2505
 440. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2502
 441. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 2488
 442. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2482
 443. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2482
 444. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIV sesji Rady Gminy w dniu 20.02.2020 r
  Wyświetleń: 2477
 445. Zawiadomienia i obwieszczenia 2020
  Wyświetleń: 2475
 446. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2462
 447. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2453
 448. Informacja w sprawie unieważnienia przetrgu pt. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 2451
 449. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Świerczowie na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczania finansowych placówek oświatowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2444
 450. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły
  Wyświetleń: 2441
 451. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2429
 452. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2416
 453. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2404
 454. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu pn Zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 2400
 455. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2376
 456. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2367
 457. Petycje 2021
  Wyświetleń: 2353
 458. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecon
  Wyświetleń: 2329
 459. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2327
 460. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2019 r
  Wyświetleń: 2314
 461. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2273
 462. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2267
 463. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetrgu pt.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 2266
 464. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2250
 465. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namyłowie
  Wyświetleń: 2229
 466. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych
  Wyświetleń: 2214
 467. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetrgu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 2196
 468. Rok 2021
  Wyświetleń: 2146
 469. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 2121
 470. Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice-Dąbrowa
  Wyświetleń: 2114
 471. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”
  Wyświetleń: 2012
 472. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r.
  Wyświetleń: 1999
 473. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XV sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r
  Wyświetleń: 1967
 474. Budowa zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno-biurową
  Wyświetleń: 1945
 475. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1929
 476. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”
  Wyświetleń: 1929
 477. Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1926
 478. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 1898
 479. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: " Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 1888
 480. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1836
 481. Decyzja środowiskowa w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 1823
 482. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVI sesji Rady Gminy w dniu 18.06.2020 r
  Wyświetleń: 1819
 483. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 1812
 484. Interpelacje Radnych złożone w 2021r.
  Wyświetleń: 1795
 485. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1782
 486. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 1763
 487. Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2022 roku
  Wyświetleń: 1761
 488. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących budynków na kurniki w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1759
 489. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1716
 490. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE W 2019 R. DOTACJE PRZEZ RADĘ GMINY ŚWIERCZÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 1641
 491. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 1631
 492. Plan zamówień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 1627
 493. 2022 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 1621
 494. archiwum
  Wyświetleń: 1602
 495. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1569
 496. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1546
 497. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 1477
 498. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1471
 499. Studium 2020r.
  Wyświetleń: 1459
 500. Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy 2021-2030
  Wyświetleń: 1428
 501. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 1420
 502. OBWIESZCZENIE o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020r.w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 1409
 503. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 1405
 504. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIII sesji Rady Gminy w dniu 29.04.2021r.
  Wyświetleń: 1390
 505. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 1320
 506. Zawiadomienie stron postępowania o pozytywnym zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla której inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 1309
 507. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVII sesji Rady Gminy w dniu 24.09.2020 r
  Wyświetleń: 1285
 508. Procedura Przygotowawcza
  Wyświetleń: 1271
 509. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIX sesji Rady Gminy w dniu 10.12.2020 r
  Wyświetleń: 1259
 510. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. postępowania przetargowego pn. „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.
  Wyświetleń: 1245
 511. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 1240
 512. ZARZĄDZENIE NR 0050/47/2021 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie
  Wyświetleń: 1230
 513. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świerczowie
  Wyświetleń: 1229
 514. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn.: „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.
  Wyświetleń: 1221
 515. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIV sesji Rady Gminy w dniu 24.06.2021r.
  Wyświetleń: 1217
 516. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXV sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2021r.
  Wyświetleń: 1215
 517. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - II-gie wyłożenie
  Wyświetleń: 1208
 518. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1197
 519. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XX sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r
  Wyświetleń: 1189
 520. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”.
  Wyświetleń: 1178
 521. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 1157
 522. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVIII sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2020 r
  Wyświetleń: 1150
 523. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów"
  Wyświetleń: 1149
 524. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1137
 525. Rok 2022
  Wyświetleń: 1118
 526. Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 1086
 527. Wykonanie budżetu 2021 rok
  Wyświetleń: 1086
 528. Kontrole przeprowadzone w 2020r
  Wyświetleń: 1080
 529. Szkoła Podstawowa w Świerczowie
  Wyświetleń: 1069
 530. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1024
 531. Decyzje Środowiskowe 2021 r.
  Wyświetleń: 1020
 532. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXI sesji Rady Gminy w dniu 25.02.2021r.
  Wyświetleń: 1003
 533. Obwieszczenia dotyczące zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 985
 534. OBWIESZCZENIE Zarząd Województwa Opolskiego dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 976
 535. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”
  Wyświetleń: 975
 536. Obwieszczenie Wójta Gmina Świerczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 970
 537. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”
  Wyświetleń: 967
 538. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.
  Wyświetleń: 951
 539. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021r.
  Wyświetleń: 941
 540. Sprawozdania budżetowe za rok 2017
  Wyświetleń: 931
 541. Sprawozdania budżetowe za rok 2014
  Wyświetleń: 910
 542. Sprawozdania budżetowe za rok 2012
  Wyświetleń: 902
 543. Sprawozdania budżetowe za rok 2015
  Wyświetleń: 899
 544. Sprawozdania budżetowe za rok 2016
  Wyświetleń: 893
 545. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIX sesji Rady Gminy w dniu 24.02.2022r.
  Wyświetleń: 893
 546. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 82 000 l”.
  Wyświetleń: 891
 547. Sprawozdania budżetowe za rok 2013
  Wyświetleń: 889
 548. Sprawozdania budżetowe za rok 2018
  Wyświetleń: 888
 549. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2021r.
  Wyświetleń: 833
 550. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 806
 551. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.
  Wyświetleń: 798
 552. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 795
 553. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna – Świerczów”.
  Wyświetleń: 739
 554. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXX sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2022r.
  Wyświetleń: 726
 555. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.
  Wyświetleń: 711
 556. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbic
  Wyświetleń: 695
 557. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.
  Wyświetleń: 692
 558. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE W 2021 R. DOTACJE PRZEZ RADĘ GMINY ŚWIERCZÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 676
 559. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”
  Wyświetleń: 656
 560. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVII sesji Rady Gminy w dniu 25.11.2021r.
  Wyświetleń: 642
 561. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 639
 562. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 638
 563. Zarządzenie nr 0050/15/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244.
  Wyświetleń: 634
 564. Kontrole przeprowadzone w 2021r
  Wyświetleń: 564
 565. Petycje 2022
  Wyświetleń: 557
 566. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 528
 567. Kontrole przeprowadzone w 2022r
  Wyświetleń: 512
 568. Decyzje Środowiskowe 2022 r.
  Wyświetleń: 475
 569. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 grudnia 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.3.2021.AP pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”
  Wyświetleń: 464
 570. Zmiany Statutu - archiwum
  Wyświetleń: 438
 571. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2022r.
  Wyświetleń: 428
 572. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 404
 573. Wykonanie budżetu 2022 rok
  Wyświetleń: 358
 574. Obwieszczenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów oraz zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica
  Wyświetleń: 335
 575. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXII sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2022r.
  Wyświetleń: 257
 576. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 15.07.2022r.
  Wyświetleń: 254
 577. Ewidencja przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 224
 578. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25 lutego 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.2.2021.AP pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”
  Wyświetleń: 211
 579. 2022
  Wyświetleń: 164
 580. Konsultacje Społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 152
 581. Oceny jakości wody przeprowadzone w 2021r.
  Wyświetleń: 130
 582. Oceny jakości wody przeprowadzone w 2020r.
  Wyświetleń: 128
 583. Konsultacje Społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 120
 584. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2022r.
  Wyświetleń: 113
 585. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 175/2, 175/3 obręb Miejsce, gmina Świerczów”
  Wyświetleń: 97
 586. Analizy oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 82
 587. Informacja o przystąpieniu do zakupu węgla
  Wyświetleń: 62
 588. Sprawozdania budżetowe za rok 2022
  Wyświetleń: 55
 589. Zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 175/2, 175/3 obręb Miejsce, gmina Świerczów”
  Wyświetleń: 52
 590. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Świerczów za 2021 rok
  Wyświetleń: 42
 591. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica.
  Wyświetleń: 36
 592. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów za 2020 rok
  Wyświetleń: 32
 593. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Świerczów za 2020 rok
  Wyświetleń: 30
 594. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów za 2021 rok
  Wyświetleń: 30
 595. OBWIESZCZENIE w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2023 roku
  Wyświetleń: 26
 596. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXV sesji Rady Gminy w dniu 24.11.2022r.
  Wyświetleń: 24
 597. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 21
 598. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 175/2, 175/3 obręb Miejsce, gmina Świerczów”
  Wyświetleń: 6