Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory wniosków

Urząd Stanu Cywilnego:

1. PDFwniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf


2. PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf


 

Referat Finansowy:

1. DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego.doc


2. DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości w podatkach.doc


3. DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.doc


4. DOCWniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.doc


 

Referat Rolnictwo i Mienie Komunalne:

1. DOCWniosek o zajęcie psasa ruchu drogowego.doc


2.DOCXZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.docx 
                 DOCProcedura załatwienia sprawy.doc


3.  PDFFormularz CEIDG-1.pdf


4. DOCWniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc


5. DOCWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc


6. DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.doc


7. DOCXWniosek rewitalizacja.docx


 
Wersja XML