Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Informacje o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych
do Urzędu Gminy w Świerczowie

W celu złożenia pisma do Urzędu Gminy w Swierczowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP - Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej lub posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy:

1.Przekazanie pisma, poprzez wypełnienie formularza dostępnego po zalogowaniu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Świerczowie

PDFInstrukcja zakładania konta.pdf


2.Dostarczenie pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określonego ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) na adres ug@swierczow.pl

Wersja XML