Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sekretariat Wójta

Sekretariat Wójta

Magdalena Szramowska - Stanowisko ds. kancelaryjnych.

Do zadań pracownika na tym stanowisku należy:
- obsługa sekretariatu,
- prowadzenie tradycyjnej poczty przychodzącej i wychodzącej z urzędu,
- obsługa urządzeń biurowych tj. centrali telefonicznej, poczty elektronicznej,
kserokopiarki.

Wersja XML