Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Gmina wiejska 

WÓJT GMINY: mgr Barbara Bednarz

Zastępca Wójta Gminy: mgr Andrzej Galla

Brak opisu obrazka

ADRES:
Urząd Gminy w Świerczowie
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
tel. 77 4196170, 4196179
fax 77 4196184
NIP: 752-11-31-033
REGON: 000543829

e-mail:
strona internetowa:  www.swierczow.pl

Adres elektronicznej skrytki pocztowej Urzędu Gminy Świerczów na ePUAP (platforma usług administracji publicznej) /yil8537bi6/SkrytkaESP


Obsługa bankowa i numery kont

Obsługę bankową Gminy Świerczów prowadzi Bank Spółdzielczy w Namysłowie – Oddział w Świerczowie.

 

Numery kont bankowych:

Rodzaj należności

Numer rachunku bankowego

Opłata skarbowa

19 8890 1024 0016 1176 2003 0017

Ścieki

19 8890 1024 0016 1176 2003 0017

Czynsze, najmy i dzierżawy

19 8890 1024 0016 1176 2003 0017

Sprzedaż mienia

19 8890 1024 0016 1176 2003 0017

Opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych i kaplic

19 8890 1024 0016 1176 2003 0017

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

19 8890 1024 0016 1176 2003 0017

Zajęcie pasa jezdni

19 8890 1024 0016 1176 2003 0017

Użytkowanie wieczyste

19 8890 1024 0016 1176 2003 0017

Udostępnianie danych adresowych z rejestrów

50 8890 0001 0316 1134 2000 0001

Wadium i zabezpieczenia

89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Podatki*

Indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji podatkowej podatnika

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w zawiadomieniu o numerze rachunku bankowego  

 

* W przypadku zagubienia informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego do płatności podatków lub opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – informację o numerze rachunku bankowym można uzyskać pod następującym numerem telefonu:

- podatki tel. 77 4196170 wew. 21

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tel. 77 4196170 wew. 24

lub dokonać płatności na następujące numery rachunków bankowych:

- podatki 19 8890 1024 0016 1176 2003 001

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 39 8890 0001 0316 1134 2000 0005

 


 

Godziny pracy Urzędu
poniedziałek - 7:15 do 16:15
wtorek– czwartek: od 7:15 do 15:15
piątek 7:15 do 14:15

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków, w każdy piątek: od 12:45 do 14:45


Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas
pełni dyżur w I i III (oraz ewentualnie V) czwartek miesiąca w godz. 8:00 -10:00

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Adrian Andruszków
pełni dyżur w II i IV czwartek miesiąca w godz. 8:00 -10:00


PDFKlauzula informacyjna o przetwaraniu danych osobowych.pdf

JPEGherb Świerczowa

 

Transmisja na żywo

Archiwum nagrań

Wersja XML