Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ewidencja przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów

lp. Nazwa / temat konsultacji Termin realizacji konsultacji
1. Konsultacje społeczne dotyczące sieci szkół styczeń 2019
2. Konsultacje społeczne dotyczące sieci szkół styczeń 2020
3. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów listopad - grudzień 2020
4. Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy 2021-2030 maj -czerwiec 2022
5. Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw  sierpień 2022