Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 15.07.2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję w dniu 15 lipca 2022r. (piątek) o godz. 14:00 w Gminny Ośrodku Kultury w Świerczowie  nadzwyczajną XXXIII Sesję Rady Gminy Świerczów.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2.  Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielonej przez Gminę Świerczów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  2. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  1. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas