Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy 2021-2030

Wójt Gminy Świerczów ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030

 

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

  1. w formie pisemnej poprzez formularz konsultacyjny - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów (mała sala budynku GOK).

Wypełniony i podpisany formularz uwag wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych należy:

 

  1. w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 r. w godz. 16.00-18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie.

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów, w serwisie internetowym Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz w Urzędzie Gminy Świerczów w godzinach pracy urzędu gminy.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie od 5 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. Niezłożenie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

 

Załączniki:

1. PDFZarządzenie NR 0050/51/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 4 maja 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030
2.  PDFStrategia Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021- 2030
3. DOCXFormularz Konsultacyjny Projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030
 

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów

 

Wersja XML