Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.

PDFZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW.pdf (60,26KB)
PDFUchwała Nr 10-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bąkowicach.pdf (82,48KB)
PDFUchwała nr 9-2014 Gminej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 18 listopada 2014 r..pdf (33,56KB) o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Świerczów w 30 listopada 2014 r.PDFZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY ŚWIERCZÓW.pdf (149,63KB)
PDFZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW.pdf (65,38KB)
PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST.pdf (367,68KB)
PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW.pdf (430,86KB)
PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH RAD POWIATÓW.pdf (423,99KB)
PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN I MIAST NIEBĘDĄCYMI MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU.pdf (395,95KB)
PDFUchwała Nr 8 - 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świerczowie.pdf (81,95KB)
PDFObwieszczenie w sprawie zmiany Obwieszczenia Wójta Gminy Świerczów z dnia 2 września 2014 r..pdf (93,96KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świerczów.pdf (108,08KB) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Świerczów.pdf (144,59KB) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
PDFUchwała nr 6-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 22 października 2014 r.pdf (142,71KB) w sprawie powołania Obwodowych Komisji  Wyborczych  do przeprowadzenia wyborów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014 r. 
PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf (395,04KB) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
PDFInformacja o wylosowanych składach obwodowych komisji wyborczych.pdf (126,30KB)
PDFKomunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie w sprawie losowania w celu przyznania numerów listom kandydatów na radnych zgłoszonych przez komitety wyborcze.pdf (95,76KB)
PDFKomunikat o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych.pdf (112,38KB)
PDFInformacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych i Osób Upoważnionych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych.pdf (72,10KB)
PDFZarządzenie nr 356-2014 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie podania informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf (225,84KB)
PDFSkład oraz siedziba Gminnej Komisji Wyborczej.pdf (107,52KB)
PDFSkład oraz siedziba Pwiatowej Komisji Wyborczej.pdf (317,86KB) 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Świerczów z dnia 2 września 2014 r w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze.pdf (92,46KB)

PDFZarządzenie Nr 341-2014 Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 Sierpnia 2014 r..pdf (178,80KB) w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFKalendarz wyborczy.pdf (748,58KB)

Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniuPDFKomunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie w sprawie losowania w celu przyznania numerów listom kandydatów na radnych zgłoszonych przez komitety wyborcze.pdf (95,76KB)

Sposób zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 r.

Tworzenie komitetów wyborczych

PDFZarządzenie nr 37-14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach 2014 r. do sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim.pdf (149,36KB)