Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania budżetowe za rok 2014

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 

Wersja XML