Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

archiwum

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2011r.

PDFUchwała Nr XI- 71 -2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011 r.pdf  w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.

PDFAktualny tekst studium.pdf
JPEGZałacznik graficzny.jpeg

PDFPrognoza odziaływania na środowisko.pdf

Wersja XML