Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: " Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4da8ccf6-5405-4e47-89f1-8ed3f257f521

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i załączniki :

PDFSIWZ olej opałowy.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.doc
 

Wersja XML